ประกาศแม่ดีเด่น 214 คน – ณเดชน์ นำทีมลูกกตัญญู 2555

ประกาศแม่ดีเด่น 214 คน – ณเดชน์ นำทีมลูกกตัญญู 2555

ณเดชน์ คูกิมิยะ
ณเดชน์ คูกิมิยะ

            สภา สังคมสงเคราะห์ มอบรางวัล 214 แม่ดีเด่น เยาวเรศ ชินวัตร ขึ้นรับรางวัลด้วย ด้านดารา-นักร้อง ณเดชน์-นัฏฐ์ AF5-แก้ว FFK-โตโน่-เปาวลี รับรางวัลลูกกตัญญู

เมื่อ วันที่ 6 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555 สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้ประกาศรายชื่อแม่ดีเด่นประจำปีนี้ จำนวน 214 คน แบ่งเป็นส่วนกลาง 5 ประเภท ได้แก่ แม่ของผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร แม่ของผู้เสียสละ ส่วนแม่ที่ได้รับรางวัลจากภูมิภาคมี 2 ประเภท ได้แก่ แม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด และแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำภาคของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ โดย ปีนี้มีบุคคลในสังคมได้รับรางวัลมากมาย เช่น คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี, คุณหญิงลักขณา แสงสนิท, นางเยาวเรศ ชินวัตร, นางพนิดา เทพกาญจนา และ นางสุดจิตต์ ภูมิจิตร  เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีแม่ของผู้เสียสละฝ่ายกองบัญชาการกองทัพไทย ทั้งกองทัพเรือ กองทัพบก กองทัพอากาศ และตำรวจ ร่วมเข้ารับรางวัลด้วย โดยวันที่ 12 สิงหาคมนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ณ อาคารใหม่สวนอัมพร พร้อมประทานโล่เกียรติคุณแก่แม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2555

ขณะ เดียวกัน ยังมีรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ที่ได้รับการคัดเลือกจากการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ โดยมีคุณสมบัติคือ ให้การดูแลเอาใจใส่และปฏิบัติต่อแม่เป็นอย่างดีและสม่ำเสมอ ช่วยเหลือภารกิจและการงานของแม่ ประพฤติตนตามคำสั่งสอนของแม่ ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมและเชิดชูวงศ์ตระกูล บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งบุคคลที่ได้ขึ้นรับโล่พระราชทานจำนวน 85 คน จาก 330 คน แบ่งตามการคัดเลือก 6 ประเภท ได้แก่ นักเรียนนักศึกษา ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักร้อง สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป โดย ปีนี้มีดารานักแสดงผ่านการคัดเลือกมากมาย ได้แก่ นายณัฏฐ์ ทิวไผ่งาม (นัฏฐ์ AF5), น.ส.จริญญา ศิริมงคลสกุล (แก้ว วง FFK), นายณเดชน์ คูกิมิยะ, นายภาคิน คำวิลัยศักดิ์ และ น.ส.พรพิมล เฟื่องฟุ้ง (เปาวลี) เป็นต้น

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s